x

Development on Demand

Vi är en leverantör av utveckling. Vi skapar produkter och system baserat på olika typer av mätmetoder, laser, ultraljud, virvelström, radar och radio. Vi levererar alltifrån den enskilda sensorn till sammansatta system; nya produkter helt enkelt. Vi utvecklar på uppdrag av våra kunder, alltifrån stora multinationella koncerner till entreprenörer med unika ideér. Vi är en utvecklingsavdelning för den organisation som inte behöver en ständig utvecklingsavdelning eller behöver komplettera sin egen med kunskap inom ett smalt teknikområde. 

Detta är vad vi gör - varje dag

Det är ingen vågad gissning att vi sysslar med utveckling. Men att vi utvecklar mätsystem av skilda slag är inte lika lätt att sluta sig till. Våra system används inom vitt skilda områden, alltifrån oförstörande provning, sann hastighetsmätning, medicinsk övervakning, kontinuerlig mätning av geometrisk förändring till oerhört nogrann positionering.

Nyheter!
Matematisk resurs, 2015-02-19

Jesper Oppelstrup, NEOKO AB, förstärker Utvecklingsavdelningens tekniska kompetens inom matematisk modellering och simulering. Vid KTH Numerisk Analys, numera prof. em., har han erfarenhet från Vinnova kompetenscentrum i parallella beräkningar och KTHs Parallelldatorcentrum. Starkt engagerad i COMSOL Multiphysics sedan dess start har han också haft uppdrag i egen regi för bl a United Technologies Corp., Eaton Corp., Swerea KIMAB och Alfa-Laval Copenhagen AS.

Första patentet, 2014-04-04

Denna vecka firar vi att vi nått ett av våra delmål. Vi har lämnat in vårt första patent och nu väntar nya utmaningar.

Visa äldre